พาณิชย์เปิดเกมรุกปลุกเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ปลดล็อคความคิด ปรับปรุงธุรกิจด้วยดิจิทัลและ New Business Model พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Enterprises ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของรัฐบาล

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สตาร์ทอัพไทยปี 2560 มีจำนวน 1,500 ราย คาดจะสามารถผลักให้เพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ราย ภายในปี 2562 พร้อมมองว่านวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนอาวุธชิ้นสำคัญในการสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ขณะที่เทรนด์การใช้นวัตกรรมดิจิทัล Internet of Things (IoT) จะเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน สังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การหาจุดสนใจของลูกค้าให้เจอจะพาแบรนด์ให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคและเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องไม่ละทิ้งความเป็นตัวเอง เพราะนั่นคือจุดแข็งที่ใครก็ลอกเลียนแบบไม่ได้

นายสกนธ์ กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้ประกอบการ กลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ เช่น YEC, MOC Biz Club, Young FTI มีความพร้อมในการทำธุรกิจเชิงรุกมากขึ้น ด้วยการกระตุ้นและเสริมสร้างแนวคิดให้เอสเอ็มอีนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพขยายโอกาสทางธุรกิจต่อยอดให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงปรับเปลี่ยนให้ธุรกิจเป็น New Business Model ที่จะสร้างความได้เปรียบในทุกด้านแก่ธุรกิจ

ทั้งนี้ เตรียมจัดกิจกรรม “Smart Startup 2018” เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ 4 ครั้ง เริ่มนำร่องจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ภายในงานจะมีการแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โซนนิทรรศการ และส่วนที่ 2 การนำเสนอธุรกิจซึ่งเป็นการนำเสนอบริการของธุรกิจสตาร์ทอัพที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจทุกด้าน เช่น ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงินการบัญชี การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ การขนส่งและจัดเก็บสินค้าตามประเภทธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอสเอ็มอีได้โดยตรง

นอกจากนี้ ยังมีโซนสัมมนา New Economy Dialogue ที่จะมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาผสมผสานเพื่อวางกลยุทธ์ สร้างจุดขายและมูลค่าเพิ่มเหนือคู่แข่งรวมถึงการเลือกใช้ช่องทางการตลาดในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด.-สำนักข่าวไทย